Od 2021 firma Radon Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnego procesu wytwarzania wyrobów meblarskich klasy premium ‘3DTexture’ charakteryzujących się zindywidualizowanymi formami przestrzennego wzornictwa 3D i podwyższoną trwałością.”

Celem projektu jest wdrożenie produkcji wyrobów meblarskich klasy premium o nazwie handlowej 3Dtexture charakteryzujących się przestrzennymi formami wzorniczymi 3D i podwyższoną trwałością. Opracowana technologia jest rezultatem przeprowadzonych prac B+R.

Efektem projektu będzie rozpoczęcie wytwarzania na masową skalę zindywidualizowanych pod kątem designu, struktur wzorniczych 3D i wykończenia powierzchni wyrobów 3DTexture

Wartość projektu: 19 876 283,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 877 239,00 zł

Opis dostępności do siedziby firmy i biur:

Budynek firmy jest dwukondygnacyjny. Dostęp do dolnej kondygnacji jest z poziomu chodnika, bez konieczności pokonywania schodów, co ułatwia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo. Natomiast na drugą kondygnację prowadzą schody. Na dolnej kondygnacji znajduje się hala produkcyjna oraz część biur. Na górnej kondygnacji znajdują się wyłącznie biura. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed wejściem głównym do budynku znajduje się parking dla pracowników, klientów i kontrahentów firmy bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer. By using our site you accept our Privacy Policy.